תמונות

האוורד וביינום. משנה מקום משנה מזל? (gettyimages)