תמונות

יניב קטן יורד מהאוטובוס בירושלים (יניב גונן)