תמונות

עד חמישים, קערה ורודה, הביתה צילום: www.habaytashop.co.il