תמונות

"חשוב לי שכל המחזור יידע שאני סחבק" צילום: מתוך צומת מילר