תמונות

שירזי, דורה ובן מרגי. מחכים לזהובים (קובי אליהו)