תמונות

חזירים אוכלים מספוא אורגני צילום: מיכל לויט