תמונות

מאריטה טורקוב שניצלה מהנאצים בגטו ורשה צילום: ארכיון בית לוחמי הגטאות