תמונות

ווגרינץ במפגש הקודם (יועד כהן, איגוד הכדוריד)