תמונות

אורנית וסרמן, סלון, ג, (31) צילום: לירון מולדובן