תמונות

תרגד דוכיפת צילום: ים טרייבר, עיתון "במחנה"