תמונות

עכשיו, אף אחד מהם כבר לא זוכר (צילום: אלן שיבר)