תמונות

חורף, לנינקה, נעלי בית במידות 16-46, 120-300. שקלים. צילום לנה מיי צילום: לנה מייקון