תמונות

תקיפת מתפללים במרסי צילום: צב בטחוני גלובלי, שמעון ארונוביץ