תמונות

ההגנה של חיפה נטרלה את חלוצי קרית שמונה במחצית הראשונה(סוכנות ג'ינ