תמונות

ונתן לבית"ר את הניצחון (קובי אליהו, וואלה)