תמונות

ל', בתה של שרית, לאחר המקרה צילום: תומר ושחר צלמים