תמונות

גם הם יודעים כי הקבוצה שלהם לא שווה אליפות