תמונות

ליונס, קזרנובסקי וקרטר מחייכים בסיום (יניב גונן)