תמונות

יונתן רזאל - נווה תלאות צילום: סף כהן וליאור ליינר