תמונות

התלמידים בודקים מה כתוב עליהם בגוגל צילום: מתוך הצילו! אני לא יודע לבשל