תמונות

כי בהתחלה זה היה נראה טוב (צילום: אלן שיבר)