תמונות

השופט רולדאן. שוב בעין הסערה (gettyimages)