תמונות

שמרה על מעמדה בצמרת האירופית. ירדן ג'רבי, המדליה ורזבוזוב