תמונות

העוזר שלו על המגרש. בלאט ולברון (gettyimages)