תמונות

שוב כובש, מיקולי במדי בירקירקרה (gettyimages)