תמונות

איך יוצאים מזה? רק ניצחון יעזור (אלן שיבר)