תמונות

שער ניחומים שלא ניחם איש. הוגלאנד (GETTYIMAGES)