תמונות

האפמן, כל השחקנים ילבשו חולצות לזכרו (gettyimages)