תמונות

מנגד, שוטה ארבלדזה בחר להושיב שוב את טל בן חיים על הספסל (אלן שיבר