תמונות

ניצחון נהדר באדלייד. לייסטון פיקט (gettyimages)