תמונות

שמן פפרונציני - אושר בצלחת צילום: דרור עינב