תמונות

"מוזר שלא סופרים אותו". אבוחצירא (צילום: דני מרון)