תמונות

חן עזריאל חוגג. בינתיים הירוקים רק איבדו נקודות ברגעי ההכרעה (יניב