תמונות

ססק מכניע את אוואט. עשה 'מסי' (gettyimages)