תמונות

אסתר רדא וגל תורן הופעה 3 צילום: אולג חמלניץ