תמונות

רפאלוב בקופסא. חיפה רוצה ניצחון (אמיר לוי)