תמונות

הביא את האנרגיות מהספסל. שאמפרט (gettyimages)