תמונות

חן עזריאל וברוכיאן המומים בסיום המשחק (משה חרמון)