תמונות

אבנר קופל ומאיר טפירו בחוויה האולימפית, היום (אלעד ירקון)