תמונות

דקת דומיה תיערך לפני המשחק מול איטליה (אלן שיבר)