תמונות

רוצה להצליח גם באירופה. קסל (דב קרייזל, איגוד הכדורעף)