תמונות

אריאל שרון , מנחם בגין - בופור צילום: ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון