תמונות

הפציעה שלו הייתה אחת המהמורות. אליהו (דני מרון)