תמונות

בתים מרחפים. בית נשרף צילום: Laurent Chehere