תמונות

מאיה הרמן – לבנה לבדה (גיא כושי ויריב פיין)