תמונות

דל פוטרו, פציעתו נותנת סיכוי (GETTYIMAGES)