תמונות

בולט. גם בלונדון החסות תהיה של ויזה (רויטרס)