תמונות

פותח מול גרמניה ויואכים לב. בנטו (gettyimages)