תמונות

הוא צריך תרטיס לא מציאותי (צילום: אלן שיבר)