תמונות

50 החנויות, סלון התקליטים אוארבך צילום: ערן הדר